MYYMÄLÄ MASKU | MYYMÄLÄ ESPOO | TOIMITUKSET YMPÄRI SUOMEN!

Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.1.2024

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Trailertukku Group, Turun Trailertukku Oy ja Helsingin Trailertukku Oy käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

1. Rekisterinpitäjä
Turun Trailertukku Oy
Y-tunnus 0520780-1
Ruskontie 2, 21250 Turku
valle.makela@trailertukku.fi
Puh. 040 510 8331

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Aleksi Toivonen
aleksi.toivonen@trailertukku.fi
Puh. 045 211 4115

3. Tietosuojavastaava
Aleksi Toivonen
aleksi.toivonen@trailertukku.fi
Puh. 045 211 4115

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi tuote- tai uutiskirjetilauksen, verkkokaupan tilausten käsittelyn, hyväksymisen ja toimittamisen sekä laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Trailertukku Oy käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia Trailertukun liiketoiminnassa.

•    Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
•    Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
•    Liiketoiminnan kehittäminen
•    Myynti ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen
•    Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
•    Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeita paremmin ymmärtääksemme sekä personoitujen palveluiden tarjoaminen
•    Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
•    Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
•    Palvelun tietoturvasta huolehtiminen
•    Väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen
•    Vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen ja
•    Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö
Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja esimerkiksi tarjouspyyntölomakkeiden kautta. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (remarketing).
Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

  • perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot
  • tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
  • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista, markkinoinnilliseen aineistoon (kuten sosiaalisen median kuvamateriaaliin) liittyvistä käyttöoikeuksista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
  • tietoja vastauksista Trailertukun tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
  • puhelutiedot kuten asiakaspalvelupuhelu

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Trailertukku Oy säilyttää asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Trailertukku Oy huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä.

8. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteriin kerätään tietoja:
• henkilöltä itseltään
• viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
• tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla

Tuotearvostelujen vahvistaminen
EU-direktiivin mukaan kuluttajakauppaa käyvien yritysten on varmistettava, että heidän verkkokauppasivustollaan julkaistut tuotearvostelut ovat aitoja arvioita niiltä kuluttajilta, jotka ovat ostaneet tai käyttäneet heidän tuotteitaan. B2C-yrityksiä voidaan myös vaatia toimittamaan tarkastusprosessinsa yksityiskohdat kuluttajille. Arvioita ja arvosteluja toimittava WordPress (Woocommerce) -palveluntarjoaja auttaa asiakkaitaan keräämään arvosteluja seuraavin tavoin:

1. Pyytää kuluttajilta arvosteluja, kun he ovat ostaneet tuotteen verkkosivustolta lähettämällä ostotapahtumaan perustuvan sähköpostin (tai tekstiviestin).

2. Kerää arvosteluja kuluttajilta, jotka vierailevat verkkosivustolla ja käyttävät ”Kirjoita arvostelu” -vaihtoehtoa tuotesivulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
• tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse
• sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin
• tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
• rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
• tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna
• rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti
• rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle
• rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

×